Thema avonden

 

Presentatie voortgezet onderwijs

Iedere jaar is er de informatie avond over het voorgezet onderwijs.

Over advisering en schoolkeuze;

Hoe komt het advies tot stand?

Welke richtingen zijn er binnen het voortgezet onderwijs? 

 

 

Presentatie "Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong."

Download hieronder de PowerPointpresentatie.

Meer informatie vind u op de volgende site:

Hoogbegaafdheid - Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (lich.nl)

 

Wilt u het allemaal nog een keer nalezen?

De volgende boeken worden u aanbevolen

Hoogbegaafd, nou en? geschreven door Wendy Lammers van Toorenburg 

Hoogbegaafd, een gave?   van het CPS