Academische basisschool

’t Schrijverke leidt veel studenten op, en maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool. Dat betekent dat we voortdurend praktijkgericht onderzoek doen.


In een groep van leerkrachten en studenten wordt theorie en praktijk met elkaar verbonden en vooral gekeken naar leerkrachtengedrag. Hoe kunnen zij het onderwijs door hun inbreng kwalitatief beter maken. Opbrengsten worden met het hele team gedeeld en geborgd in een stuk schoolontwikkeling. Zo’n onderzoekstraject wordt gestuurd door een expert onderzoeker. De school is ook verbonden aan een lectoraat. Het onderzoek staat ten dienste van het onderwijs in de klas. Goed, betekenisvol en uitdagend onderwijs aan uw kind is het doel!


Veel studenten, veel handen in de klas, de leerkrachten modellen, de school draagt uit dat zij een professionele leergemeenschap wil zijn.
 
Ook is er een onderzoek geweest rondom buitenspelen. Naar aanleiding daarvan is het kleuterplein helemaal opgeknapt!