Boeken reserveren

 

Boeken digitaal reserveren

Alle kinderen kunnen op school gebruik maken van de biblotheek. Het is voor alle kinderen ook mogelijk direct boeken te reserveren.

Op iedere computer op school is een snelkoppeling te vinden, waarmeede kinderen direct op school boeken kunnen reserveren.                                  

Reserveren kan ook door te klikken op BIEB