Oudertevredenheid

 

Jaarlijks wordt zowel bij de kinderen als ouders een tevredenheidsonderzoek gedaan.

Doel van het onderzoek is om de school te verbeteren.

De resultaten van het onderzoek zijn hieronder voor u beschikbaar.