Werkgroepen

Sport

De werkgroep sport is actief bij het                                                             
regelen van buitenschoolse toernooien
en activiteiten, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse  zaalvoetbaltoernooi.

Zij levert ook een stevige bijdrage aan het organiseren van de Koningspelen,
waarbij iedere jaar weer diverse verenigingen betrokken zijn.

Koningsspelen 2022

 

De verkeerscommissie

 

Sinds 2004 heeft 't Schrijverke een verkeerscommissie:

De commissie is met de gemeente in overleg getreden om de infrastructuurzo optimaal mogelijk rondom school te maken. Een aantal zaken zijn daardoor verbeterd:

 1. opstellen huisverkeersregels
 2. gele strepen op de stoepranden en parkeerverbodsborden in het Zilverpark
 3. meer paaltjes op de stoepen om het parkeren van auto's te verhinderen.
 4. betere en meer fietsenrekken.
 5. betere bebording om de 30 km zone aan te geven.
 6. verkeerveiligheid

Zie hieronder de huisverkeersregels:

Een ander belangrijk punt is de bewustwording van verkeersveiligheid van leerlingen én ouders. Voorbeelden van activiteiten zijn

 • De actie "De scholen zijn weer begonnen".
 • "De week van de vooruitgang" waarin iedereen gestimuleerd werd de auto thuis te laten (www.weekvandevooruitgang.nl).
 • De cursus trapvaardigheid van de ANWB. Is aan deelgenomen door de bovenbouw leerlingen om de behendigheid op de fiets te vergroten. De onderbouwleerlingen hebben ook een parcours afgelegd om de verkeersregels op een speelse manier te leren kennen in de "verkeerstuin",
 • Het dodehoek project waarbij een vrachtwagenchauffeur ter plekke liet zien welke gevaarlijke situaties er kunnen zijn als je voorbij een vrachtwagen fietst.
 • Het project "Van 8 naar 1" waarin de leerlingen uit groep 8 de route naar de middelbare school leren kennen.

Ook hebben de leerlingen uit groep 7-8 de verkeerscommissie geholpen met surveilleren rondom school op de haal- en brengmomenten. Op een ludieke manier hebben we getracht de ouders bewust te maken van hun parkeer- en rijgedrag. De resultaten van onze inspanningen zijn u wellicht opgevallen.Wij constateren minder parkeeroverlast en wij horen graag van u of u dat ook zo ervaart.

Gemeente

Ook de gemeente 's-Hertogenbosch is een project "duurzaam veilige schoolomgeving" gestart en de gehele school heeft eerst geïnventariseerd welke verkeersknelpunten er zijn in de wijk. Met die resultaten gaat de gemeente aan de slag. De gemeente houdt ons op de hoogte en zal, voordat ze iets qua infrastruktuur willen verbeteren, met de scholen overleggen.

Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel gehaald. Dat keurmerk krijgt een school als er structureel voldoende aan verkeersonderwijs wordt gedaan, als er een actief verkeersbeleid is en als de schoolomgeving zo veilig mogelijk wordt gehouden.Wij zijn erg trots op dat label en willen het graag behouden. Ieder jaar zal de gemeente bekijken of wij het label nog waard zijn.

Tot slot: Zoals u merkt is er op school veel aandacht voor verkeer. Wij zullen blijven surveilleren om ouders attent te maken op hun parkeergedrag.

Als u opmerkingen, ideeën of klachten heeft, dan kunt u altijd terecht bij

De Directie (073-8225470)