Oudervereniging

 

Algemeen

De oudervereniging is een vereniging van alle ouders/verzorgers van leerlingen van basisschool 't Schrijverke.
De statuten van de oudervereniging (opgericht in 1993) zijn bij notariële akte opnieuw vastgesteld in 2012 en op aanvraag verkrijgbaar bij de huidige secretaris van de oudervereniging.

De oudervereniging bestaat uit een bestuur, allemaal ouders van leerlingen van ’t Schrijverke. Onder het bestuur valt ook een aantal commissies. Daarin zit meestal een lid van het bestuur, plus enkele ouders en soms wordt de commissie aangevuld met een leerkracht. Zo hebben we commissies voor feesten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen, voor sportieve activiteiten als schaken, zwemmen en de Avondvierdaagse en voor andere activiteiten die passen bij de thema’s die de school kiest.
Ook de Luizencommissie en de Allergiecommissie werken nauw samen met de oudervereniging.

 

Doel

Het belangrijkste doel van de oudervereniging is het op een verantwoorde wijze organiseren (en uitvoeren) van activiteiten voor alle kinderen van de school. Soms doet zij dit zelfstandig, maar meestal in samenwerking met het schoolteam. We vinden het belangrijk om goed contact met de directie en de leerkrachten te onderhouden, vandaar dat we hen altijd op de hoogte houden van activiteiten die we willen opzetten. Leerkrachten en/of directie roepen op hun beurt ook wel onze hulp in bij het organiseren van (thema-)activiteiten.

 

Verantwoordelijkheden

Het bestuur van de oudervereniging en de directie van de school hebben duidelijke afspraken over hun samenwerking en over ieders verantwoordelijkheid.
Hieronder enkele voorbeelden:

Een activiteit zoals de Avondvierdaagse vindt plaats buiten schooltijd. Het laten deelnemen (als groep) van Schrijverke-leerlingen wordt gecoördineerd door de oudervereniging. De oudervereniging vormt hiermee een schakel tussen de centrale organisatie (stichting Avondvierdaagse ’s-Hertogenbosch) en de school.
Het Sinterklaasfeest wordt onder schooltijd gehouden. Leerkrachten en oudervereniging organiseren het feest gezamenlijk. De school is verantwoordelijk voor de gang van zaken, de oudervereniging voor de financiële afwikkeling. Daarom dient de school van tevoren een begroting in bij het bestuur van de oudervereniging.
De kinderen bezoeken een theatervoorstelling of ze maken een excursie in het kader van een thema. De leerkrachten regelen dit. De school is verantwoordelijk voor de gang van zaken, de oudervereniging voor de financiële afwikkeling. Daarom dient de school van tevoren een begroting in bij het bestuur van de oudervereniging.

 

Algemene Ledenvergadering

Een keer per jaar, in oktober, houdt de oudervereniging haar algemene ledenvergadering (ALV) op school. Tijdens die vergadering komt de financiële verantwoording aan bod, wordt de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld, en er kunnen ook andere zaken die voor u van belang zijn worden besproken. De uitnodiging voor deze jaarvergadering ontvangt u via de weekbrief van school of per e-mail. Direct aansluitend aan deze jaarvergadering organiseert de school samen met de oudervereniging altijd een zogenaamde themabijeenkomst voor ouders/verzorgers over een actueel thema, bijvoorbeeld over het gebruik van sociale media door (jonge) kinderen of over de sociale weerbaarheid van die kinderen.