Kwaliteit

Scholen op de kaart

"Scholen  op de kaart " is een website waarbij  inkijk wordt gegeven in kwaliteitvan het onderwijs op basisscholen. 't Schrijverke is op deze website terug te vinden.

Klik hier voor de website scholen op de kaart

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie bezoekt om de 4 jaar scholen in het basisonderwijs. U kunt op deze pagina inkijk krijgen in ons laatste inspectierapport. Klik hier en bekijk ons laatste inspectierapport op de website van de onderwijsinspectie.

Uitstroom groep 8 

Wilt u weten waar naar welke niveau's onze groep 8 leerlingen uitstromen?

 

Speerpunten 2022-2023

De speerpunten voor volgend jaar zijn geformuleerd en besproken met de MR (medezeggenschapsraad).

1.     Taal en lezen:

Hierin willen we zoveel mogelijk teksten thematisch inzetten. We vinden het belangrijk dat kinderen teksten begrijpen en antwoord geven op hun onderzoeksvragen. Belangrijk hierbij is het vergroten van de woordenschat, het technisch lezen, spelling en niet minder belangrijk de motivatie van de kinderen.

Zin In Lezen is de methodiek die er onder ligt.

2.     Fijne motoriek van jonge kinderen.

We starten een praktijkgericht onderzoek naar hoe we effectieve begeleiding hierin kunnen geven.

3.     We zetten ook in op samenwerken.

Samenwerken, kennis delen, bouwen aan de toekomst van t Schrijverke met de nieuwe directeur.

Praatplaat jaarplan Schrijverke